Advanced course for programming Arduino based robocars. 

В курса се очертава общата логическа рамка на изкуствения интелект с фокус върху машинното обучение. Част от практическите занятия включват програмиране на езика Python, програмиране на индустриални роботи и др.