Умението да се чете и пише код е грамотността на XXI век и нуждата хората да разбират основите на програмирането нараства все повече и повече. Нашия свят е все по-управляван от различни софтуери и липсва разнообразие в решенията. Хората, които ги създават – трябва да владеят все повече експертни умения и в други направления.
programing quotes