Умението да се чете и пише код е грамотността на XXI век и нуждата хората да разбират основите на програмирането нараства все повече и повече. Нашия свят е по-управляван от различни софтуери и липсва разнообразие в решенията. Хората, които ги създават – трябва да владеят експертни умения и в други направления.
programing quotes

Download Safe Exam browser v3.0: 
https://safeexambrowser.org/download_en.html