Умението да се чете и пише код е грамотността на XXI век и нуждата хората да разбират основите на програмирането нараства все повече и повече. Нашият свят е управляван от различни софтуери и липсва разнообразие в решенията. Хората, които ги създават – трябва да владеят експертни умения и в други направления.
programing quotes

Download Safe Exam browser v3.5.0.544
https://github.com/SafeExamBrowser/seb-win-refactoring/releases/download/v3.5.0/SEB_3.5.0.544_SetupBundle.exe

Download Chrominimum:
https://download-chromium.appspot.com/